Robuust Kindercoaching

De coaches van Robuust

Wij zijn Anne-marie Smits en Erika Valster. Allebei moeder en al jaren werkend met kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wij hebben elkaar leren kennen tijdens het geven van een ik-training binnen WSNS in Apeldoorn. De klik tussen ons was er meteen en collegialiteit groeide uit tot vriendschap. Tijdens ons werk merkten we allebei dat we hetzelfde doel voor ogen hadden: een kind stevig en krachtig in zijn/haar wereld te laten functioneren.

Anne-marie Smits

Na ruim 16 jaar als ontwikkelingspsychologe in het speciaal basisonderwijs te hebben gewerkt, heb ik binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO in Apeldoorn ook in het basisonderwijs ervaring opgedaan door het begeleiden van scholen en ouders met allerlei ontwikkelingsvragen rondom kinderen. Momenteel ben ik naast Robuust werkzaam binnen het speciaal (basis-) onderwijs in Epe en Nunspeet.  
Ik heb de ik-training (faalangstreductietraining) 10 jaar gegeven aan kinderen uit het basisonderwijs. Via Robuust kunnen we dit belangrijke en dankbare werk gelukkig voortzetten.

Erika Valster

Ik ben sinds 1985 werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Ik heb op verschillende reguliere basisscholen gewerkt en ben sinds 2021 werkzaam in het speciaal basisonderwijs (SBO). De sociaal-emotionele kant van een kind heeft me altijd enorm geboeid. Daarom ben ik me gaan specialiseren in Sova-, Kanjer- en Ik-trainingen. Naast mijn werk in het onderwijs wil ik met Robuust meer doen voor kinderen die dat nodig hebben.

 

Samen staan we voor een 'robuuste' training.

Reacties ouders

“Deze ik-training zou elk kind als basis mee moeten krijgen.”

“Mijn zoon heeft op de ik-training ontdekt, dat hij niet de enige is met faalangst. Dat alleen al heeft hem goed gedaan.”

“Door de handvatten, die mijn dochter op de ik-training heeft meegekregen, kan ze meer ontspannen met haar spreekbeurt omgaan.”

“We hebben ons kind op een positieve manier zien veranderen.”

×